Διερεύνηση επαναλαμβανόμενων (καθ’ έξιν) αποβολών

Διερεύνηση επαναλαμβανόμενων (καθ’ έξιν) αποβολών

Επαναλαμβανόμενες αποβολές ορίζονται από τις Κατευθηντήριες Οδηγίες της Ευρωπαικής Εταιρείας Ανθρώπινης Αναπαραγωγής και Εμβρυολογίας (ESHRE) ως δύο ή περισσότερες αποβολές. Οι αποβολές, τις περισσότερες φορές είναι λόγω τυχαίων χρωμοσωμικών ανωμαλιών, που συχνά συνδέονται με την μεγαλύτερη ηλικία, κυρίως της γυναίκας. Υπάρχουν όμως κι άλλες αιτίες που μπορεί να ευθύνονται, όπως ανωμαλίες της ενδομητρικής κοιλότητας (πχ διάφραγμα, πολύποδας, ινομύωμα κ.α.), γενετικά προβλήματα όπως πχ μεταθέσεις κ.α. στον καρυότυπο, ορμονικές διαταραχές πχ του θυρεοειδούς αδένα, θρομβοφιλία κ.α. Για το λόγω αυτό, πρέπει να διενεργούνται οι απαραίτητες εξετάσεις.