Γυναικολογικός έλεγχος

Γυναικολογικός Έλεγχος

Κάθε γυναίκα μετά τα 18 έτη ή μετά την έναρξη της σεξουαλικής της ζωής πρέπει να υποβάλεται σε γυναικολογικό έλεγχο ρουτίνας. Ο έλεγχος αυτός περιλαμβάνει έλεγχο των έξω και έσω γεννητικών οργάνων, τη διενέργεια του προληπτικού Τεστ Παπανικολάου και έλεγχο μαστών. Προτείνεται επίσκεψη στο γυναικολόγο, εάν δεν προκύπτουν άλλα ζητήματα, μία φορά το χρόνο.