Γυναικολογικός υπέρηχος

Γυναικολογικός υπέρηχος

Ο βασικός γυναικολογικός υπέρηχος γίνεται ενδοκολπικά και περιλαμβάνει την εξέταση της μήτρας και των ωοθηκών. Γίνεται η μέτρηση των διαστάσεων της μήτρας και του ενδομητρίου, μπορούμε να δούμε το περίγραμμα αυτών, καθώς και την πιθανή ύπαρξη αδενομύωσης ή ινομυωμάτων. Ανάλογα τη φάση του κύκλου μπορεί να είναι διακριτές και ανωμαλίες του ενδομητρίου πχ πολύποδες. Όσον αφορά στις ωοθήκες, μπορεί να γίνει η καταμέτρηση των μικρών ωοθυλακίων (της αποθήκης ωαρίων, Antral Follicular Count-AFC), καθώς επίσης μπορούν να βρεθούν και να περιγραφούν κύστεις των ωοθηκών.

Εάν οι σάλπιγγες δεν είναι διογκωμένες, δεν φαίνονται στο απλό γυναικολογικό υπερηχογράφημα.