Κατάψυξη ωαρίων και σπέρματος

Κατάψυξη ωαρίων και σπέρματος

Η κατάψυξη ωαρίων μπορεί να γίνει είτε για προσωπικούς/κοινωνικούς λόγους είτε για λόγους υγείας, για διαφύλαξη την γονιμότητας στο μέλλον.

Η κατάψυξη για κοινωνικούς λόγους (social freezing) απασχολεί όλο και περισσότερες γυναίκες που, για διάφορους λόγους όπως σπουδές, καριέρα, μη εύρεση συντρόφου, δεν είναι έτοιμες να τεκνοποιήσουν, αλλά θέλουν να διατηρήσουν τη γονιμότητά τους.

Για να επιτευχθεί η μέθοδος αυτή, η γυναίκα  πρέπει να υποβληθεί σε διέγερση των ωοθηκών και ωοληψία. Τα ωάρια καταψύχονται με τη μέθοδο της υαλοποίησης και μπορούν να χρησιμοποιηθούν όταν και εάν χρειαστεί. Η επιτύχια της μεθόδου είναι μεγαλύτερη όσο νεότερη είναι η γυναίκα τη στιγμή την ωοληψίας.

Η κατάψυξη για ιατρικούς λόγους προτείνεται σε γυναίκες που πάσχουν από νοσήματα όπως ογκολογικά, αυτοάνοσα, γενετικά, βαριά ενδομητρίωση ή άλλα και είτε πρέπει να υποβληθούν σε γοναδοτοξικη θεραπεία (φαρμακευτική ή χειρουργική), είτε πρόκειται να παρουσιάσουν πρώιμη εμμηνόπαυση λόγω της ασθένειάς τους.

Η κατάψυξη σπέρματος μπορεί να γίνει είτε για προσωπικούς λόγους είτε για λόγους υγείας.

Η κατάψυξη σπέρματος για προσωπικούς λόγους συνήθως γίνεται όταν το ζευγάρι είναι σε διαδικασία υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και είτε ο σύντροφος θα απουσιάζει την ημέρα που χρειάζεται να δώσει σπέρμα, είτε δυσκολεύεται να δώσει δείγμα όταν αυτό του ζητείται.

Η κατάψυξη σπέρματος για λόγους υγείας γίνεται όταν ο άνδρας πρόκειται να υποβληθεί σε γοναδοτοξική θεραπεία ή χειρουργείο που ενδέχεται να επηρεάσει τη γονιμότητά του στο μέλλον.